Översvämning i källarförråden!

Efter skyfallet den 12/6 så blev källarförråden i skyddsrummet översvämmade. Regnvattnet rann in genom utrymningsluckorna då utsidan av huset blev översvämmat – det är alltså inte avloppsvatten utan rengvatten som kom in via utrymningsvägarna. Vi har pumpat ut all kvarliggande vatten, men det är fortfarande mycket fukt och många genomdränkta Fortsätt läsa