Styrelsen

Styrelsen på Spårö 1 jobbar aktivt för att förbättra vår boende miljö och värnar om sina boende!

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Det gör du enklast genom postlådan i port 13 eller genom att maila till styrelsen@sparo1.se

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot


Port 7
Port 9
Port 11
Port 9
Port 15
Port 7
Port 15

Christer Karlsson
Irina Möllerström
Hans Nilsson
Urban Fredriksson
Georgia Bassetti Drakou
Benjamin Amlin
Josué Motta Vásquez