Störningar i huset

Vid mindre störningar, såsom hög musik eller störande oljud under nattetid:

Vi håller på att förhandla en ny tjänst med störningsjouren, vänliga maila styrelsen om ni har märkt några störningar.

Vid påtagliga och allvarliga störningar, oberoende av tidpunkt under dygnet, hotfullt beteende eller om det misstänks en risk för person- eller egendomsskada:

Styrelsen rekommenderar starkt att ni omedelbart kontaktar 112. Detta är av yttersta vikt för att säkerställa snabb och adekvat respons från myndigheterna vid kritiska situationer.