Fjärrvärmetest

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Då begränsas värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under Fortsätt läsa

Ny belysning

Under Januari och Februari kommer vi att byta ut belysningen i trapphusen. Nuvarande belysning börjar bli gammal och det är ofta trasiga lampor. Förutom en stor energibesparing så slipper vi arbetet med att byta trasiga lampor som är en stor kostnad i vår underhållsbudget. Den nya belysningen går ned på Fortsätt läsa