Driftstörning den 22 november

Vår fibernät kommer att migreras över till Telias nya plattform. Detta innebär ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter mellan kl 06.30 – 15.00 den 22 november. Får du inte igång din tjänst efter avbrottet, starta om din tekniska utrustning (din router). Kvarstår problemet? Kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst.