Avloppsarbeten stänger parkering 2020-10-26 tom 2020-11-13

På grund av avloppsarbeten kommer Parkeringsplatserna 8100-8116 och Garage 4060-4076 (nedre parkeringen) inte kunna användas under tiden 2020-10-26 tom 2020-11-13. Arbetet skulle ha utförts under våren 2020 men på grund av Corona har föreningen inte haft tag i någon entreprenör som kunde utföra arbetet. På grund av tidigare problem med Fortsätt läsa

Ny parkeringsdörr!

Dörren från baksidan av parkeringen är nu klar att använda. Dörren finns på baksidan, vid skarven av husen i port FHG 13. Vi hoppas att den underlättar för dem som använder parkeringen i mitten av huset! Det återstår att sätta upp lite färg på väggarna och ny belysning ska installeras, Fortsätt läsa