Avloppsarbeten stänger parkering 2020-10-26 tom 2020-11-13

På grund av avloppsarbeten kommer Parkeringsplatserna 8100-8116 och Garage 4060-4076 (nedre parkeringen) inte kunna användas under tiden 2020-10-26 tom 2020-11-13.

Arbetet skulle ha utförts under våren 2020 men på grund av Corona har föreningen inte haft tag i någon entreprenör som kunde utföra arbetet.

På grund av tidigare problem med dagavloppet under huset så har fyllnadsmassorna spolats bort och parkeringen har underminerats. De skadorna är nu åtgärdade under huset men nu måste vi återställa massorna under parkeringen innan parkeringen kollapsar.

Under tiden för arbetet kommer ovanstående parkeringar och garage inte kunna användas!

Vi kommer att utföra arbetet i 2 etapper. P-platserna och garagen vid nedre parkeringen kommer att utföras i etapp 1 då skadorna är störst där. Övre parkeringen kommer att åtgärdas våren 2021.

Vi är medvetna om olägenheterna och den svåra parkeringssituationen men vi kan inte vänta med att åtgärda skadorna!

Ingen parkering på gården som är barnens lekplats kommer att tillåtas. P-förbud gäller där som vanligt. Parkeringsförbudet kommer att övervakas i vanlig ordning.

Relaterade inlägg