Vår fastighetsförsäkring

Bostadsrättsföreningen har fastighetsförsäkring hos Brandkontoret. Vi vill förtydliga att det ej ingår något kollektivt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen. Varje bostadsrättsinnehavare bör därför teckna ett via sitt försäkringsbolag. Man bör teckna både hemförsäkring och bostadsrättstillägg. Under 2021 uppmärksammade styrelsen medlemmarna att det kollektiva bostadsrättstillägget skulle upphöra. Det kommunicerades bland annat via vår Fortsätt läsa