Stockholm Exergi testar fjärrvärmenätet 30 november

Testerna förväntas pågå från klockan 08:00 till ca 12:00. Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas. För mer Fortsätt läsa