Källaren

Våra renoverade källarlokaler finns mellan Forshagagatan 7-9.

För att hålla källaren ren och för att underlätta för boende som måste transportera stora föremål så har föreningen köpt in en bagagekärra.

Bagagekärran står i cykelstället i källaren mellan Forshagagatan 9 och 11. Kärran är låst med den gamla husmorsnyckeln märkt EEH691, HMXXX.