Trivselregler

Vi arbetar kontinuerligt för att det ska vara tryggt och trivsamt i vår bostadsförening. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan också en skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende.

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.

Bullrande arbeten får utföras måndag-fredag kl. 08:00 – 18:00, lördag kl. 10:00 – 16:00 och sön- och helgdag kl. 12:00-16:00. Under övriga tider ska inte hammare och borrmaskiner användas.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Vänligen ladda ner och läs igenom trivselreglerna.