Inbrott i källaren

Styrelsen vill uppmärksamma de boende om att vi haft inbrott i källaren någon gång mellan den 23e och 27e januari. Vi vill därför uppmana alla att hålla ytterdörrar stängda och se till att de alltid går i lås. Det samma gäller låsta dörrar in till exempelvis källargången, barnvagns- och cykelförråd. Fortsätt läsa

Aktuella driftstörningar

Driftstörning fjärrvärme Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari. Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00. Stockholm Exergi begränsar tillfälligt värmeuttaget fjärrvärmecentralen. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan Fortsätt läsa

Information gällande fyra punkter

God fortsättning! Med 2023 års händelser bakom oss vill styrelsen passa på att uppmärksamma de boende på ett par saker. Vikten av att bibehålla ventilationsflödet i lägenheten, avrådan från att använda WC-block i toaletten, information om störningsjouren och planerad driftstörning av Telia Öppen Fiber den 13e februari. WC-block Föreningen avråder Fortsätt läsa

Driftstörning den 22 november

Vår fibernät kommer att migreras över till Telias nya plattform. Detta innebär ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter mellan kl 06.30 – 15.00 den 22 november. Får du inte igång din tjänst efter avbrottet, starta om din tekniska utrustning (din router). Kvarstår problemet? Kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst.

Vårdag & Container 13 Maj

Vårdag 13 Maj kl 10.00 Välkomna till föreningens vårdag, där vi grillar på gården, umgås och vårstädar. Tillsammans hjälps vi åt för att bibehålla en trivsam utemiljö gården och runt om i huset. Vi plockar skräp, borstar grus, krattar löv med mera.  Styrelsen bjuder på korv, kom gärna och grilla Fortsätt läsa

Nu är det dags för matavfallsåtervinning

Alla fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar i Stockholms kommun är sedan 2023-01-01 skyldiga att tillhandahålla möjlighet för matavfallsåtervinning. P.g.a. att anstormningen av BRFer som har behövt ansluta sig till kommunens matavfallsprogram har utdelningen av material blivit fördröjt. Vi har nu fått påsar och kärl för samtliga hushåll. Vi kommer att med början Fortsätt läsa

Avgiftshöjning

Det är styrelsen som ansvarar för en bostadsrättsförenings ekonomi och har i uppdrag att fastställa en skälig rimlig för en bostadsrätt som alltid ska täcka driftskostnader, finansieringskostnader och avsättningar för underhåll. Föreningen bör då sträva mot att ha sin lägsta belåning när det är dags att genomföra större underhåll, som Fortsätt läsa

Vattenläcka

På grund av en akut vattenläcka uppe på Molkomsbacken så kommer all vår vatten vara avstängd här på Forshagagatan. Vattnet beräknas vara avstängd lördag 10 december mellan kl 10.00 och någon gång på eftermiddagen. Detta gäller även för vår tvättstuga! När vattnet är tillbaka kan du behöva spola en stund Fortsätt läsa

Motioner till årsmöte 2022-06-08

Till årsmötet 2022-06-08 har 3 motioner inkommit: El uttag för parkeringsplatser Installation forcerad ventilation Förtydligande av bullrande arbeten i trivselreglerna Ny parkeringsplatspolicy Motionerna kan läsas här nedan. De 3 första motionerna är behandlade och besvarade. En fjärde motion angående uthyrning av garage och parkeringsplatser skickades in 2021-07-19. Styrelsen svarade då Fortsätt läsa