Föreningens försäkringspremie!

Med anledning av stora utgifter för skador på fastigheten aviserar föreningens försäkringsgivare mycket kraftigt höjda försäkringspremier. Vår försäkringsförmedlare har p.g.a. det rekommenderat föreningen att upphöra med tjänsten ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare”. Detta är en tilläggsförsäkring som föreningen har  betalat för våra 43 bostadsrätter sedan ombildningen till bostadsrättsförening 2012. I nuläget går Fortsätt läsa