Besiktning av fönster!

Det har under sommaren konstaterats att ett antal fönster och balkongdörrar hos våra boenden behöver justeras. Vi har fått klagomål från ett antal boenden som har svårt att stänga framför allt balkongdörren. Föreningen skulle vilja att samtliga boende kontrollerar att fönster och dörrar går att stänga ordentligt. Meddela vilka fönster Fortsätt läsa