Besiktning av fönster!

Det har under sommaren konstaterats att ett antal fönster och balkongdörrar hos våra boenden behöver justeras. Vi har fått klagomål från ett antal boenden som har svårt att stänga framför allt balkongdörren.

Föreningen skulle vilja att samtliga boende kontrollerar att fönster och dörrar går att stänga ordentligt.

Meddela vilka fönster ni har problem med på vår styrelsemail styrelsen@sparo1.se  eller i brevlådan FHG 13. Ange namn, adress samt lägenhetsnummer!

Vi vill ha era svar senast 2020-09-20

På grund av ”Corona” så avbröts åtgärder efter besiktningen i våras. Avsikten är att avhjälpa punkterna efter besiktningen nu i höst. Det är därför angeläget att ni kontrollerar att att samtliga dörrar och fönster går att stänga utan problem så att vi kan samordna samtliga åtgärder på våra fönster.

Relaterade inlägg