Fjärrvärmetest

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Då begränsas värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under Fortsätt läsa