Aktuella driftstörningar

Driftstörning fjärrvärme Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari. Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00. Stockholm Exergi begränsar tillfälligt värmeuttaget fjärrvärmecentralen. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan Fortsätt läsa