Inbrott i källaren

Styrelsen vill uppmärksamma de boende om att vi haft inbrott i källaren någon gång mellan den 23e och 27e januari. Vi vill därför uppmana alla att hålla ytterdörrar stängda och se till att de alltid går i lås. Det samma gäller låsta dörrar in till exempelvis källargången, barnvagns- och cykelförråd. Fortsätt läsa

Aktuella driftstörningar

Driftstörning fjärrvärme Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari. Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00. Stockholm Exergi begränsar tillfälligt värmeuttaget fjärrvärmecentralen. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan Fortsätt läsa