Nyheter

Kallelse Till Årsstämma 2024

Kära medlemmar! Styrelsen vill härmed bjuda in er till ordinarie föreningsstämma, Torsdagen den 13 juni, klockan 19.00. Plats: Centrumkyrkan, Farstaplan 15 Motioner måste lämnas till styrelsen senast den 30e maj för att hinna behandlas inför stämman. Maila till styrelse@sparo1.se eller lämna i brevlådan i port 13. I år föreslår styrelsen Fortsätt läsa

Vårdag & Container 25 Maj

Välkomna till föreningens vårdag, där vi grillar på gården, umgås och vårstädar. Tillsammans hjälps vi åt för att bibehålla en trivsam utemiljö gården och runt om i huset. Vi plockar skräp, borstar grus, krattar löv med mera.  Styrelsen bjuder på korv, kom gärna och grilla med oss och ha picknick! Fortsätt läsa

Vår fastighetsförsäkring

Bostadsrättsföreningen har fastighetsförsäkring hos Brandkontoret. Vi vill förtydliga att det ej ingår något kollektivt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen. Varje bostadsrättsinnehavare bör därför teckna ett via sitt försäkringsbolag. Man bör teckna både hemförsäkring och bostadsrättstillägg. Under 2021 uppmärksammade styrelsen medlemmarna att det kollektiva bostadsrättstillägget skulle upphöra. Det kommunicerades bland annat via vår Fortsätt läsa

Aktuella driftstörningar

Driftstörning fjärrvärme Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari. Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00. Stockholm Exergi begränsar tillfälligt värmeuttaget fjärrvärmecentralen. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan Fortsätt läsa

Information gällande fyra punkter

God fortsättning! Med 2023 års händelser bakom oss vill styrelsen passa på att uppmärksamma de boende på ett par saker. Vikten av att bibehålla ventilationsflödet i lägenheten, avrådan från att använda WC-block i toaletten, information om störningsjouren och planerad driftstörning av Telia Öppen Fiber den 13e februari. WC-block Föreningen avråder Fortsätt läsa

Driftstörning den 22 november

Vår fibernät kommer att migreras över till Telias nya plattform. Detta innebär ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter mellan kl 06.30 – 15.00 den 22 november. Får du inte igång din tjänst efter avbrottet, starta om din tekniska utrustning (din router). Kvarstår problemet? Kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst.