*VIKTIGT* Skadedjursbekämpning på innergården

Boende har uppmärksammat oss om att det finns råttor runt vår fastighet. Anticimex var här idag och bedömde att bekämpning ska påbörjas omedelbart då skadedjuren bedöms medföra risker.

De har placerat ut 2st betesstationer på innergården. Den ena mot björken bredvid eken, bakom grillarna/spaljén. Och den andra mot lilla altanen på lekplatsen, vid det röda lekhuset.

Barn och husdjur ska hållas borta från betet.

Men även från döda gnagare som kan förekomma i samband med åtgärden, för att minska risken för sekundär förgiftning. Dessa ska samlas in löpande.

Relaterade inlägg