Föreningens försäkringspremie!

Med anledning av stora utgifter för skador på fastigheten aviserar föreningens försäkringsgivare mycket kraftigt höjda försäkringspremier.

Vår försäkringsförmedlare har p.g.a. det rekommenderat föreningen att upphöra med tjänsten ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare”. Detta är en tilläggsförsäkring som föreningen har  betalat för våra 43 bostadsrätter sedan ombildningen till bostadsrättsförening 2012.

I nuläget går det bara att få in offerter från max 2 bolag. Om vi tar bort ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare” kan vi få in fler konkurrerande offerter och kanske till och med undvika höjningar. Föreningens kostnad för ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare” är ca. 10.000 kr/år.

För att hålla ned kostnaden har föreningen vid ett styrelsemöte beslutat att följa vår försäkringsförmedlares rekommendation och avsluta ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare” via föreningens försäkring från och med 2021-04-01.

För våra bostadsrättsinnehavare innebär det att man måste kontakta sitt försäkringsbolag och säkerställa att ”tilläggsförsäkring för bostadsrätt” ingår och är aktiverad via hemförsäkringen från och med 2021-04-01. Saknas denna försäkring vid eventuell skada blir ni som medlem personligt betalningsansvariga för de delar ni enligt bostadsrättslagen samt föreningens stadgar är underhållsansvariga för. Skadekostnader på ca. 50-100 tusen kronor är ett riktvärde.

Skador som regleras via ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare” via föreningens försäkring idag kommer alltså att upphöra.

För att föreningen skall säkerställa att den här informationen har nått alla berörda vill vi att ni undertecknar dokumentet som skickades hem till er och lägger det i föreningens brevlåda i porten Forshagagatan 13 senast 2021-02-15. Här är en kopia för att skriva ut!

Relaterade inlägg