Motioner till årsmöte 2022-06-08

Till årsmötet 2022-06-08 har 3 motioner inkommit:

  • El uttag för parkeringsplatser
  • Installation forcerad ventilation
  • Förtydligande av bullrande arbeten i trivselreglerna
  • Ny parkeringsplatspolicy

Motionerna kan läsas här nedan.

De 3 första motionerna är behandlade och besvarade. En fjärde motion angående uthyrning av garage och parkeringsplatser skickades in 2021-07-19. Styrelsen svarade då att alla motioner besvaras under årsmötet, alltså 1 år senare.

När styrelsen samlade ihop de motioner som kommit in under året glömdes motionen angående ”ny parkeringsplatspolicy” bort p.g.a. att den hade inlämnats ca 1 år för tidigt. Styrelsen uppmärksammades på det 2022-05-20 och har inte haft möjlighet att besvara den motionen till mötet utan avser att diskutera frågan på årsmötet.

Relaterade inlägg