Skadedjur i källaren *VIKTIGT*

Efter översvämningen av källaren i somras 2021-06-13 har föreningen varit i kontakt med NOMOR försäkringsbolagets samarbetspartner när det gäller skadedjur. Föreningen har haft NOMOR på besök för besiktning av källarutrymmet 2021-08-30. Dom har satt ut fällor och konstaterat att det finns Malfjärilar i källaren.

För att komma vidare med saneringen så måste varje boende gå igenom sina förråd och rensa enligt bifogad skrivelse från NOMOR. För att det skall fungera måste varje boende se till att rensa enligt bifogade instruktioner nedan!

Föreningen kommer att lägga ut någon form av märkning som ni kan märka ut era förråd med när de är genomgångna.

OBS: Det här måste göras och skall inte blandas ihop med den åtgärd som alla har gjort i samband med översvämningen.

Det är viktigt att alla gör den här genomgången för att det skall vara meningsfullt. Rensningen skall vara utförd och klar 2021-09-26.

Instruktioner från NOMOR

Relaterade inlägg