Kallelse Till Årsstämma 2024

Kära medlemmar! Styrelsen vill härmed bjuda in er till ordinarie föreningsstämma, Torsdagen den 13 juni, klockan 19.00. Plats: Centrumkyrkan, Farstaplan 15

Motioner måste lämnas till styrelsen senast den 30e maj för att hinna behandlas inför stämman. Maila till styrelse@sparo1.se eller lämna i brevlådan i port 13.

I år föreslår styrelsen att bostadsrättsföreningens stadgar ska uppdateras. Förslag till de nya stadgarna och den senaste årsredovisningen kan laddas ner här under.

Relaterade inlägg