Olovlig inglasning, varning!

Ett företag vid namn ”Nordiska Inglasningar” har skickat falska brev till boende i huset där de erbjuder en ”sista chans till inglasning” och påstår att de har styrelsens godkännande. Dessa brev är falska!

Inglasning av balkong kräver bygglov som måste anmälas till föreningen och godkännas innan arbetet får sätta igång. Det är viktigt att följa föreningens stadgar så att din inglasning inte blir olaglig!

Vi är också i en process av att byta alla fönster i huset och det måste göras innan man påbörjar andra typer av bygge.

Relaterade inlägg