Nu är det dags för matavfallsåtervinning

Alla fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar i Stockholms kommun är sedan 2023-01-01 skyldiga att tillhandahålla möjlighet för matavfallsåtervinning. P.g.a. att anstormningen av BRFer som har behövt ansluta sig till kommunens matavfallsprogram har utdelningen av material blivit fördröjt.

Vi har nu fått påsar och kärl för samtliga hushåll. Vi kommer att med början av nästa vecka, vecka 8, dela ut kärl och påsar. Varje hushåll får initialt 80 påsar. Föreningen kommer via hemsidan att anvisa hur man kan få nya påsar när dom tagit slut.

Det är viktigt att ni läser igenom broschyren som medföljer vårat informationsblad!

Matavfallet hämtas avgiftsfritt av SVOA, Stockholm vatten och avfall. Läs noga igenom bifogad information och sortera rätt så föreningen slipper straffavgifter. Använd inga plastpåsar tillsammans med soppåsarna.

Påsar med matavfallet läggs i den lilla behållaren mellan behållarna för hushållsavfall och tidningar utanför Forshagagatan 7.

Avfallsbehållaren är öppen och kan användas när ni har fått era påsar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Spårö1

Relaterade inlägg