Kallelse till föreningsstämma

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Spårö 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 08 juni 2022 kl. 19:00.

Plats: Centrumkyrkan, Farstaplan 15

Relaterade inlägg