Information gällande fyra punkter

God fortsättning! Med 2023 års händelser bakom oss vill styrelsen passa på att uppmärksamma de boende på ett par saker. Vikten av att bibehålla ventilationsflödet i lägenheten, avrådan från att använda WC-block i toaletten, information om störningsjouren och planerad driftstörning av Telia Öppen Fiber den 13e februari.

WC-block

Föreningen avråder samtliga boenden från att använda sig av WC-block, det vill säga doftblock som man hänger på ringen på toalettstolen. De kan lossna, spolas ner och blockera avloppet.

Vid händelse av stopp i avloppet på grund av WC-block får den boende själv stå för rensningskostnaden.

Ventilation i lägenheten

Under 2023 har flera boende haft ventilationsrelaterade problem. Vår fastighet förlitar sig på självdragsventilation. Det bygger på att varm luft stiger så att det skapas ett undertryck som drar in luft från fönster och andra otätheter.

Om man bygger en vägg utan ventil, eller installerar en köksfläkt direkt på ventilationskanalen, så stör man flödet i självdraget vilket kan leda till problem med mögel och skadedjur.

Har man en sådan lösning idag bör det åtgärdas snarast då det inte kommer godkännas vid en OVK.

Störningsjouren

Vi har fått indikationer på att störningsjouren inte fungerar som önskat. Vi har därför valt att bryta avtalet och söker efter en ny leverantör.

Vid lättare störningar prata med din granne. Vid fortsatta störningar kontakta styrelsen. Vid allvarligare störningar ring 112.

Driftstörning Telia Öppen fiber

För att vi ska kunna nå högre hastigheter planerar Telia Öppen fiber en uppdatering av vår uppkoppling mot fibernätet den 13e februari.

Det kommer innebära en driftstörning under dagen och att routern kan behöva startas om. Vid längre störning kontakta din internetleverantör.

Relaterade inlägg