Avgiftshöjning

Det är styrelsen som ansvarar för en bostadsrättsförenings ekonomi och har i uppdrag att fastställa en skälig rimlig för en bostadsrätt som alltid ska täcka driftskostnader, finansieringskostnader och avsättningar för underhåll.

Föreningen bör då sträva mot att ha sin lägsta belåning när det är dags att genomföra större underhåll, som att byta tak, stammar och fasader, och på så sätt kunna satsa pengar på större projekt utan att hamna i höga belåning. Har föreningen överlikviditet då är det alltid bra att amortera, inte lägga på driftkostnader.

Föreningen har sedan länge inte gjort större avsättningar till underhållsfonden, samtidigt som man använt likvida medel som kommit till föreningens kassa från sålda hyresrätter, i stället för att använda dem till förbättringen av bostadsrättsförenings belåningsgrad, som idag uppgår till 4,3 TSEK.

Genom en noggrann budget har styrelsen bra koll på driftskostnader och de löpande intäkterna och bedömt vad som är en rimlig avgift för bostadsrättsföreningen.

Enligt styrelsens beslut den 30 november 2022 ska följande ändringar göras med verkan från den 1 januari 2023:
1. Avgifterna måste höjas med 10%
2. Garagehyrorna ska höjas med – 100 SEK för dubbelgarage och 100 SEK för enkelgarage
3. P-platshyran ska höjas med 50 SEK

P.g.a. tekniska problem hos redovisningsbyrån ska avgifterna höjas retroaktivt fr 01 mars 2023.

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen BRF Spårö1

Relaterade inlägg