Aktuella driftstörningar

Driftstörning fjärrvärme

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari. Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.

Stockholm Exergi begränsar tillfälligt värmeuttaget fjärrvärmecentralen. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Driftstörning Telia Öppen fiber

För att vi ska kunna nå högre hastigheter planerar Telia Öppen fiber en uppdatering av vår uppkoppling mot fibernätet den 13e februari.

Det kommer innebära en driftstörning under dagen och att routern kan behöva startas om. Vid längre störning kontakta din internetleverantör.

Relaterade inlägg