Översvämning i källarförråden!

Efter skyfallet den 12/6 så blev källarförråden i skyddsrummet översvämmade. Regnvattnet rann in genom utrymningsluckorna då utsidan av huset blev översvämmat – det är alltså inte avloppsvatten utan rengvatten som kom in via utrymningsvägarna.

Vi har pumpat ut all kvarliggande vatten, men det är fortfarande mycket fukt och många genomdränkta saker kvar i förråden.

Vi ber alla som har förråd i skyddsrummet att gå ner och sortera ut det som är vattenskadat för att förhindra framtida problem!

Glömt inte att kontakta er försäkringsbolag för eventuell ersättning för skadade saker. Det är viktigt att ni fotar allt skadat då bolagen oftast vill ha bilder!

Relaterade inlägg