Fjärrvärmetest

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Då begränsas värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under Fortsätt läsa

Ny belysning

Under Januari och Februari kommer vi att byta ut belysningen i trapphusen. Nuvarande belysning börjar bli gammal och det är ofta trasiga lampor. Förutom en stor energibesparing så slipper vi arbetet med att byta trasiga lampor som är en stor kostnad i vår underhållsbudget. Den nya belysningen går ned på Fortsätt läsa

Energioptimering

Energioptimering i fastigheten gör man för att spara på energi och därmed spara pengar till föreningen. Med början vecka 48 kommer Energiekonomi att gå in i samtliga lägenheter och garage för att demontera termostaterna på alla radiatorer, och då behöver de tillträde till din lägenhet. Kan man inte vara hemma Fortsätt läsa

Skadedjur i källaren *VIKTIGT*

Efter översvämningen av källaren i somras 2021-06-13 har föreningen varit i kontakt med NOMOR försäkringsbolagets samarbetspartner när det gäller skadedjur. Föreningen har haft NOMOR på besök för besiktning av källarutrymmet 2021-08-30. Dom har satt ut fällor och konstaterat att det finns Malfjärilar i källaren. För att komma vidare med saneringen Fortsätt läsa